Działalność Fundacji AGAPE – rok 2012

Spotkanie opłatkowe w Suchej Beskidzkiej

6 stycznia w Makowie Podhalańskim odbyło się spotkanie opłatkowe dla osób niepełnosprawnych, ich opiekunów, rodzin i przyjaciół z Suchej Beskidzkiej, Makowa Podhalańskiego, Stryszawy. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 14.00 Mszą św. w Sanktuarium Matki Bożej Opiekunki i Królowej Rodzin w Makowie Podhalańskim. Następnie uczestnicy spotkania zebrali się w sali Stodoła, gdzie obejrzeli Jasełka, w których wzięły udział osoby niepełnosprawne. Potem rozpoczęło się wspólne kolędowanie i poczęstunek. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Fundacji i fundatorzy.

Spotkanie noworoczne w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta

W dniu 28 stycznia w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Krakowie odbyło się spotkanie noworoczne dla osób niepełnosprawnych, wolontariuszy i sympatyków Fundacji AGAPE. W spotkaniu uczestniczyli przede wszystkim mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej, osoby niepełnosprawne mieszkające na terenie Krakowa i okolic, fundatorzy i członkowie Zarządu Fundacji. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św., po której uczestnicy zebrali się w świetlicy, gdzie złożyli sobie życzenia noworoczne.

Akcja „Świąteczna Pomocna Dłoń” – edycja Wielkanocna

Wielkanocną akcję  „Świąteczna Pomocna Dłoń” Zarząd Fundacji przeprowadził ponownie dzięki pomocy studentów z Grupy SZPUNT z Duszpasterstwa Akademickiego OO Dominikanów w Krakowie, którzy przekazali do Fundacji produkty zebrane podczas wielkopostnych rekolekcji akademickich. Do akcji włączyli się również pracownicy firmy ABB sp. z o.o. (którzy przygotowali paczki dla pięciu rodzin) oraz pracownicy Krakowskich Szkół Artystycznych, a także osoby prywatne. W sumie przygotowano 30 paczek żywnościowych, które rozwieziono wraz z życzeniami świątecznymi do rodzin osób niepełnosprawnych.

Spotkania organizacyjne przed wyjazdami wakacyjnymi

W maju i czerwcu zorganizowano spotkania dla osób niepełnosprawnych i wolontariuszy wyjeżdżających na turnusy integracyjne w ramach projektu „Lato z AGAPE 2012”. W czasie spotkań omówione zostały kwestie organizacyjne oraz zakres prac i obowiązków wolontariuszy.

Imprezy integracyjno-wypoczynkowe w ramach projektu „Lato z AGAPE 2012

Imprezy integracyjno-wypoczynkowe w 2012 roku Fundacja AGAPE zrealizowała dzięki wsparciu finansowemu ze środków PFRON przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego na opracowany przez Zarząd Fundacji projekt „Lato z AGAPE 2012”. Zgodnie z projektem „Lato z AGAPE 2012” zorganizowano 3 imprezy integracyjno-wypoczynkowe dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie:
– w Mińsku Mazowieckim w terminie 28.07 – 11.08.2012 r.
– w Wisełce w terminie 31.07– 14.08.2012 r.
– w Siemianówce w terminie 18.08 – 01.09.2012 r.


W imprezach wzięło udział 80 osób niepełnosprawnych. Każdej osobie niepełnosprawnej zapewniono opiekuna, który towarzyszył jej w trakcie trwania imprezy. Niepełnosprawni i wolontariusze mieszkali razem, wspólnie spożywali posiłki, uczestniczyli w zajęciach oraz wycieczkach.
Uczestnicy wyjazdu do Mińska Mazowieckiego zwiedzili zabytki Warszawy, w tym Starówkę z Bazyliką Archikatedralną, Zamek Królewski, Zamek i barokową Rezydencję Wilanowską, Łazienki Królewskie oraz odwiedzili m.in. Cmentarz Powązkowski, Muzeum Powstania Warszawskiego i Muzeum Fryderyka Chopina oraz Centrum Nauki Kopernik. Grupa uczestniczyła również w obchodach rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego przy Grobie Nieznanego Żołnierza.

Uczestnicy wyjazdu do Wisełki zwiedzili Woliński Park Narodowy i Pokazową Zagrodę Żubrów, odwiedzili także Międzyzdroje (w tym Oceanarium i Muzeum Figur Woskowych). W Kołobrzegu grupa zwiedziła z przewodnikiem port, kolegiatę NMP, przyległą starówkę. Kolejne wycieczki odbyły się do Świnoujścia, gdzie zwiedzano m.in. Muzeum Rybołówstwa oraz do Wolina, gdzie odbywał się Festiwal Słowian i Wikingów – plenerowa impreza etnograficzna..

Uczestnicy wyjazdu do Siemianówki odbyli wycieczki m.in. do Hajnówki, do Białowieskiego Parku Narodowego i Zagrody Żubrów, gdzie z miejscowym przyrodnikiem obserwowali dzikie zwierzęta, dwie wycieczki do Białegostoku (zwiedzanie cerkwi św. Mikołaja, Rynku Miejskiego i Ratusza, a w nim Muzeum Podlaskiego, Zespołu Bazyliki Archikatedralnej Wniebowzięcia NMP, Pałacu Branickich wraz z przyległym barokowym Parkiem Pałacowym), wycieczkę do Supraśla (zwiedzanie Muzeum Ikon przy Monastyrze Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy) oraz wycieczkę do Kruszynian – wioski Tatarów (spotkanie z rdzennym Tatarem, wizyta w meczecie i na cmentarzu). Grupa odwiedziła także tradycyjną wioskę na Podlasiu – Radunin.

Całkowity koszt realizacji projektu„Lato z AGAPE 2012” wyniósł 262.105,00 zł, w tym 80.000,00 zł dotacji z PFRON, przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz 2800,00 zł z innych źródeł publicznych. Koszt wkładu osobowego (w tym świadczeń wolontariuszy) wyniósł 109 020,00 zł.

Spotkanie powakacyjne w Łagiewnikach

W dniu 20 października w Łagiewnikach zostało zorganizowane spotkanie dla podopiecznych, wolontariuszy oraz sympatyków Fundacji. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. w Bazylice o godz. 11:00. Następnie, po uroczystym obiedzie w restauracji Domu Duszpasterskiego uczestnicy spotkania udali się do sali konferencyjnej, gdzie przy kawie, herbacie i słodkim poczęstunku obejrzeli prezentacje zdjęć z letnich wyjazdów zorganizowanych w ramach projektu „lato z AGAPE 2012”.

Akcja „Świąteczna Pomocna Dłoń” – edycja Bożonarodzeniowa

Tradycyjną akcję „Świąteczna Pomocna Dłoń” Zarząd Fundacji przeprowadził dzięki wsparciu pracowników firm Comarch S.A., ABB Sp. z o.o., Sii Sp. z o.o., Kancelarii Radców Prawnych „Oleś&Rodzynkiewicz” oraz pracowników sekretariatu Krakowskich Szkół Artystycznych.

Z otrzymanych produktów przygotowano 35 paczek, które wraz z życzeniami dostarczono do ubogich rodzin, w których zamieszkuje osoba niepełnosprawna.