Działalność Fundacji AGAPE – rok 2011

Spotkanie opłatkowe w Suchej Beskidzkiej

W dniu 6 stycznia w Makowie Podhalańskim odbyło się spotkanie opłatkowe dla osób niepełnosprawnych, opiekunów, rodzin i przyjaciół z Suchej Beskidzkiej, Makowa Podhalańskiego, Stryszawy i okolicznych miejscowości. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 15.00 Mszą św. w Sanktuarium Matki Bożej Opiekunki i Królowej Rodzin w Makowie Podhalańskim. Następnie uczestnicy spotkania zebrali się w sali na terenie parafii na wspólne kolędowanie i poczęstunek. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Fundacji i fundatorzy.

Spotkanie noworoczne w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta

22 stycznia w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Krakowie odbyło się spotkanie noworoczne dla osób niepełnosprawnych, wolontariuszy i przyjaciół Fundacji AGAPE. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. w kaplicy. Następnie uczestnicy zebrali się w świetlicy, gdzie złożyli sobie życzenia noworoczne.

Akcja „Świąteczna Pomocna Dłoń” – edycja Wielkanocna

Wielkanocną akcję „Świąteczna Pomocna Dłoń” Zarząd Fundacji przeprowadził ponownie dzięki pomocy studentów z Grupy SZPUNT z Duszpasterstwa Akademickiego OO Dominikanów w Krakowie, którzy przekazali do Fundacji produkty zebrane podczas wielkopostnych rekolekcji akademickich. Do akcji włączyły się również osoby prywatne. W sumie przygotowano 25 paczek żywnościowych, które rozwieziono wraz z życzeniami świątecznymi do rodzin osób niepełnosprawnych.  

Spotkania organizacyjne przed wyjazdami wakacyjnymi

W dniach 11 oraz 19 czerwca w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Krakowie zorganizowano spotkania dla osób niepełnosprawnych i wolontariuszy wyjeżdżających na turnusy integracyjno-wypoczynkowe w ramach projektu „Lato z AGAPE 2011” do Mińska Mazowieckiego i do Półczna. W dniu 18 czerwca w Suchej Beskidzkiej odbyło się spotkanie dla uczestników wyjazdu do Torunia. W czasie spotkań omówione zostały kwestie organizacyjne oraz zakres prac i obowiązków wolontariuszy.

Imprezy integracyjno-wypoczynkowe w ramach projektu „Lato z AGAPE 2011”

Imprezy integracyjno-wypoczynkowe w 2011 roku Fundacja AGAPE zrealizowała dzięki wsparciu finansowemu ze środków PFRON przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego na opracowany przez Zarząd Fundacji projekt „Lato z AGAPE 2011”. Zgodnie z projektem zorganizowano trzy imprezy integracyjno-wypoczynkowe: w Mińsku Mazowieckim w terminie 16-30 lipca, w Półcznie w terminie 31 lipca – 13 sierpnia oraz w Toruniu w terminie 1-14 sierpnia.

Uczestnicy pierwszego wyjazdu zwiedzali Warszawę (Starówkę z Bazyliką Archikatedralną, Zamek Królewski, Muzeum Powstania Warszawskiego, Zamek i barokową Rezydencję w Wilanowie, Krakowskie Przedmieście, Cmentarz Powązkowski, Łazienki Królewskie, Centrum Nauki Kopernik); uczestnicy drugiego  wyjazdu – Bytów, Akwarium w Gdyni, Fokarium Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach, Gdańsk, Sopot oraz Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku; zaś uczestnicy trzeciego wyjazdu starówkę Torunia (Dom Kopernika, Dwór Artusa, Ratusz Staromiejski, Budynek Poczty, zabytkowe kościoły), Skansen i Muzeum Etnograficzne w Toruniu, Muzeum Żywego Piernika, Zoo oraz Planetarium. Odbyli wycieczki do Biskupina, Solca Kujawskiego, do Golubia-Dobrzynia, Szafarni i Ciechocinka.

Wszystkim uczestnikom zapewniono zajęcia z art.-terapii (malowanie, wykonywanie kartek okolicznościowych, taniec integracyjny na wózkach, krótkie formy teatralne realizowane wspólnie z osobami niepełnosprawnymi). W trakcie imprez przeszkolono nowych wolontariuszy w dziedzinie poruszania się wózkiem inwalidzkim po budynku mieszkalnym i terenie otwartym oraz pielęgnacji osób niepełnosprawnych chodzących i poruszających się na wózku.
Całkowity koszt realizacji projektu „Lato z AGAPE 2011” wyniósł 226 817,50 zł, w tym 70 000,00 zł dotacji z PFRON, przekazanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz 1500,00 zł z Urzędu Gminy Stryszawa; wkład finansowy, który poniosła Fundacja wyniósł 41 977,50 zł. Koszt wkładu osobowego (w tym świadczeń wolontariuszy) wyniósł 113 340,00 zł.

Wyjazd integracyjno-wypoczynkowy do Myczkowiec

Wyjazd integracyjno-wypoczynkowy do Myczkowiec w terminie 16-30 sierpnia Fundacja AGAPE zrealizowała dzięki wsparciu finansowemu przekazanemu przez Gminę Miejską Kraków.

W wyjeździe wzięło udział 15 osób niepełnosprawnych z Krakowa. Każdej osobie niepełnosprawnej zapewniono opiekuna, który towarzyszył jej w ciągu całego wyjazdu. Zorganizowano czas na integrację grupy, rozmowy, wspólny odpoczynek, aktywną rekreacje (spacery, gry, ogniska). Uczestnicy zwiedzili m.in. zaporę wodną w Solinie, Mini Zoo, „Ogród Biblijny” oraz Centrum Kultury Ekumenicznej w Myczkowcach oraz odbyli wycieczkę statkiem po Jeziorze Solińskim.

Całkowity koszt realizacji wyjazdu integracyjno-wypoczynkowego do Myczkowiec wyniósł 52 065,24 zł zł, w tym 6550,00 zł dotacji przekazanej przez Gminę Miejską Kraków; wkład finansowy Fundacji wyniósł 24 355,24 zł, w tym kwota 8900,00 zł pochodząca z wpłat 1% podatku, przekazanego na cele Fundacji AGAPE za pośrednictwem Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Koszt wkładu osobowego (w tym świadczeń wolontariuszy) wyniósł 21 160,00 zł.

Spotkanie powakacyjne w Piekarach k/Krakowa

W dniu 8 października w Liceum Ogólnokształcącym Księży Misjonarzy w Centrum Edukacyjnym “Radosna Nowina 2000” w Piekarach koło Krakowa zostało zorganizowane spotkanie podsumowujące projekt „Lato z AGAPE 2011”. Uczestniczyli w nim podopieczni, wolontariusze, członkowie Zarządu, fundatorzy oraz przyjaciele Fundacji. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. o godz. 11:30. Następnie, po uroczystym obiedzie uczestnicy spotkania udali się do auli, gdzie przy kawie, herbacie i słodkim poczęstunku obejrzeli prezentacje zdjęć z letnich wyjazdów.

Akcja „Świąteczna Pomocna Dłoń” – edycja Bożonarodzeniowa


Akcję „Świąteczna Pomocna Dłoń” Zarząd Fundacji przeprowadził dzięki wsparciu pracowników firm Comarch S.A., LUQAM Quality Sevice Group oraz Kancelarii Radców Prawnych „Oleś&Rodzynkiewicz”, a także firmy Prymat Sp. z o.o. i osób prywatnych. Ponadto, w dniu 10 grudnia w Centrum Handlowym “Małgosia” w Rabce odbyła się zbiórka żywności.

Z zebranych produktów przygotowano 30 paczek, które wraz z życzeniami dostarczono do ubogich rodzin, w których zamieszkuje osoba niepełnosprawna.