Działalność Fundacji AGAPE – rok 2009

Spotkanie noworoczne i Dzień Chorego

Dnia 8 lutego 2009 roku zorganizowano w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Krakowie spotkanie noworoczne. Na spotkanie przybyli przede wszystkim mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej, osoby niepełnosprawne mieszkające na terenie Krakowa, wolontariusze, fundatorzy i członkowie Zarządu Fundacji. Natomiast w dniu 11 lutego podopieczni i wolontariusze i Fundacji AGAPE wzięli czynny udział w diecezjalnych obchodach Światowego Dnia Chorego w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie – Łagiewnikach.

Akcja „Świąteczna Pomocna Dłoń” – edycja wielkanocna


Tradycyjnie już, przy okazji Świąt Wielkanocnych, Zarząd Fundacji przeprowadził akcję „Świąteczna Pomocna Dłoń”. W akcji zbierania żywności w Krakowie i Myślenicach pomagali wolontariusze współpracujący z Fundacją AGAPE, studenci z Grupy SZPUNT przy DA „Beczka” oraz grupa charytatywna DA przy Kolegiacie św. Anny w Krakowie. Z przekazanych produktów żywnościowych przygotowano 16 paczek, które rozwieziono do rodzin osób niepełnosprawnych w Krakowie, Liszkach, Zakopanem, Osielcu, Suchej Beskidzkiej, Makowie Podhalańskim, Myślenicach, Budzowie, Palczy i Skawicy.

Spotkanie organizacyjne przed realizacją programu „Lato z AGAPE 2009”

Dnia 21 czerwca 2009 roku w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Krakowie zorganizowano spotkanie dla osób niepełnosprawnych i wolontariuszy wyjeżdżających na turnusy integracyjne w ramach projektu „Lato z AGAPE 2009”. Spotkanie poprzedziła Msza św. w kaplicy Domu Pomocy. W czasie spotkania przedstawiono program tegorocznych wyjazdów integracyjnych oraz zakres prac i obowiązków wolontariuszy.

Wyjazdy integracyjno-wypoczynkowe w ramach projektu „Lato z AGAPE 2009”

Wyjazdy integracyjno-wypoczynkowe w 2009 roku Fundacja AGAPE zrealizowała dzięki wsparciu finansowemu ze środków PFRON przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego na opracowany przez Zarząd Fundacji projekt „Lato z AGAPE 2009”. Zgodnie z projektem zorganizowano dwa turnusy integracyjno-wypoczynkowe w Ośrodku Karmelitańskim w Chrzanowie Groblach oraz jeden w Niepołomicach k/Krakowa. Uczestniczyło w nich łącznie 70 osób niepełnosprawnych, którym stworzono zwłaszcza w Chrzanowie idealne warunki do odpoczynku. Uczestnikom turnusów pokazano nowe, ciekawe miejsca (Zamek w Pszczynie czy Zamek w Niepołomicach oraz Park Miniatur w Inwałdzie), miejsca znane (Katedra Wawelska, Zamek Królewski na Wawelu, Opactwo w Tyńcu i Park Rozrywki w Chorzowie) oraz miejsca kultu religijnego (Klasztor Karmelitów w Czernej k/Krzeszowic, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, Wadowice). Na każdym turnusie organizowane były ogniska integracyjne, zajęcia sportowe, w których uczestniczyły zarówno osoby niepełnosprawne jak i wolontariusze; warsztaty taneczne, zajęcia z malarstwa oraz wieczory karaoke.

Wszystkim osobom niepełnosprawnym zapewniono opiekę wolontariuszy. Ponad połowa wolontariuszy uczestniczyła w tego typu wyjazdach po raz pierwszy. Na każdym z wyjazdów zorganizowano dla nich szkolenia dotyczące pielęgnacji osoby niepełnosprawnej i pomocy w poruszaniu się. Prowadzili je lekarze i pielęgniarki uczestniczący w turnusach oraz doświadczeni wolontariusze. W celu podniesienia kwalifikacji wolontariuszy, zorganizowano kursy udzielania pierwszej pomocy, które nieodpłatnie przeprowadziły firmy Stay&Play i GlaxoSmithKline.

Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 62 211,47 zł. Dotacja z PFRON przekazana przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego wyniosła 50 000,00 zł. Fundacja otrzymała także dofinansowanie z Urzędów Gminy w Suchej Beskidzkiej i Stryszawie w kwocie po 1500 zł.

Spotkanie w Piekarach k/Krakowa – podsumowanie projektu „Lato z Agape 2009”

W sobotę 10 października w Liceum Ogólnokształcącym Księży Misjonarzy w Centrum Edukacyjnym “Radosna Nowina 2000” w Piekarach koło Krakowa odbyło się powakacyjne spotkanie dla uczestników letnich wyjazdów do Chrzanowa i Niepołomic. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. o godz. 12.00. Po uroczystym obiedzie uczestnicy spotkania zebrali się się w auli, by podsumowac letnie wyjazdy i obejrzeć zdjęcia. W spotkaniu wzięli udział niepełnosprawni ze swoimi rodzinami, wolontariusze, fundatorzy i członkowie Zarządu Fundacji.

Dzień wolontariatu na Targach Organizacji Charytatywnych w Krakowie

9 grudnia na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie odbył się finał Targów Organizacji Charytatywnych organizowanych przez Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Fundacja wzięła udział w Dniu Wolontariatu, prezentując studentom i innym organizacjom pozarządowym profil swojej działalności.

Edycja Bożonarodzeniowa akcji „Świąteczna Pomocna Dłoń”

W akcję „Świąteczna Pomocna Dłoń” włączyła się w tym roku firma ComArch S.A.
z Krakowa, której pracownicy zebrali produkty do paczek oraz wsparli akcję finansowo (informacja o zbiórce znalazła się na stronie internetowej spółki http://www.comarch.pl/kariera/aktualnosci/pracownicy_comarch_wspieraja_fundacje_agape ).

Dodatkowo w Centrum Handlowym „Stara Cegielnia” w Myślenicach przeprowadzono zbiórkę żywności. Środki finansowe i dary rzeczowe przekazały także osoby prywatne.

22 paczki świąteczne wraz z życzeniami oraz środkami pieniężnymi zostały rozwiezione do ubogich rodzin, w których mieszkają osoby niepełnosprawne. 

Spotkanie opłatkowe w Suchej Beskidzkiej

27 grudnia w Makowie Podhalańskim odbyło się spotkanie opłatkowe dla osób niepełnosprawnych, ich opiekunów, rodzin i przyjaciół z Suchej Beskidzkiej, Makowa Podhalańskiego, Stryszawy i okolicznych miejscowości. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 14.00 Mszą św. w Sanktuarium Matki Bożej Opiekunki i Królowej Rodzin w Makowie Podhalańskim. Następnie uczestnicy spotkania zebrali się w sali na terenie parafii na wspólne kolędowanie i poczęstunek. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Fundacji i Fundatorzy.