Działalność Fundacji AGAPE – rok 2008

Spotkanie opłatkowe

Dnia 20 stycznia 2008 roku w Wieliczce odbyło się spotkanie opłatkowe dla osób niepełnosprawnych, ich opiekunów i przyjaciół. Poprzedziła je Msza św. w kościele pod wezwaniem św. Klemensa w Wieliczce. Spotkanie opłatkowe uświetnił występ dziecięcego chóru przy parafii św. Klemensa w Wieliczce.

Akcja „Świąteczna Pomocna Dłoń”

W związku ze Świętami Wielkanocnymi Zarząd Fundacji postanowił przeprowadzić akcję „Świąteczna Pomocna Dłoń”. Studenci z Grupy SZPUNT przy Duszpasterstwie Akademickim „Beczka” w Krakowie zbierali na potrzeby tej akcji żywność w dwu marketach w Krakowie, którą następnie przekazano w formie paczek do piętnastu rodzin, w których zamieszkuje osoba niepełnosprawna.

Spotkanie w Myślenicach

Dnia 21 czerwca 2008 roku w Myśleniach odbyło się przedwakacyjne spotkanie osób niepełnosprawnych, ich opiekunów i przyjaciół Fundacji. Poprzedziła je Msza św. w miejscowym kościele pod wezwaniem Narodzenia NMP. Następnie w plenerowej atmosferze, na terenie Centrum Handlowego „Stara Cegielnia” uczestnicy spotkali się ze sponsorem – właścicielem Centrum, który ugościł ich obiadem.

Wyjazdy integracyjne AGAPE 2008

W dniach od 19 lipca do 27 sierpnia 2009 roku Fundacja zrealizowała projekt „Wyjazdy integracyjne – AGAPE 2008″. Zgodnie z projektem zorganizowano trzy wyjazdy integracyjne: dwa do Janowa k/Częstochowy i jeden do Starego Sącza, w których  uczestniczyło 60 osób niepełnosprawnych i 66 wolontariuszy. Osoby niepełnosprawne uczestniczące we wszystkich turnusach miały możliwość aktywnego odpoczynku, poznania nowych miejsc, zwiedzania zamków, muzeów, skansenów, miejsc kultu religijnego. Ponadto na dwu turnusach zorganizowano zajęcia z art.-terapii (warsztaty taneczne, zajęcia z malarstwa).

Na każdym z turnusów przeprowadzono szkolenia nowych wolontariuszy w zakresie pielęgnacji osoby niepełnosprawnej i pomocy w poruszaniu się, jak i umiejętności kontaktowania się z osobami głuchoniemymi.

Realizacja projektu „Wyjazdy integracyjne – AGAPE 2008″ przyczyniła się do zaktywizowania osób niepełnosprawnych w wymiarze nawiązania oraz poprawy ich relacji z innymi osobami. Osoby ze schorzeniami ruchu dzięki uczestnictwu w programie mogły znaleźć się w miejscach tak trudno dla nich dostępnych, jak jaskinia „Raj”, czy najwyżej położony w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej zamek – Ogrodzieniec; oraz miejscach tak odległych od ich miejsca zamieszkania, jak Częstochowa, Kežmarok na Słowacji czy Stary i Nowy Sącz. O głębokich przeżyciach uczestników świadczą namalowane przez nich obrazy.

Projekt „Wyjazdy integracyjne – AGAPE 2008″ został zrealizowany w ramach umowy zawartej pomiędzy Fundacją AGAPE a Wojewodą Małopolskim. Realizacja zadania została częściowo dofinansowana przez Urząd Wojewódzki w Krakowie kwotą 20 000 złotych. Fundacja AGAPE uzyskała również dotację: z Urzędu Miasta Sucha Beskidzka (w kwocie 1500 zł) oraz z Urzędu Gminy Stryszawa (w kwocie 1500 złotych). Projekt „Wyjazdy integracyjne AGAPE 2008″ finansowo wsparli m.in. Caritas Diecezji Krakowskiej, Apteka RUMIANEK z Wieliczki oraz osoby prywatne. Rzeczowo projekt wsparli: Zespół Szkół Publicznych w Jodłowniku, Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Zespół Szkół Gimnazjalnych w Makowie Podhalańskim, Firma „DREWAL” z Toporzyska k/Jordanowa, Zakład Cukierniczy „RAJ” z Gołkowic Dolnych oraz osoby prywatne.

Spotkanie w Piekarach k. Krakowa

Dnia 11 października 2008 roku odbyło się w Centrum Edukacyjnym Księży Misjonarzy “Radosna Nowina 2000” w Piekarach powakacyjne spotkanie dla uczestników letnich wyjazdów do Janowa i Starego Sącza. Rozpoczęło się Mszą św. o godz. 12.00 w kościele na terenie Centrum Edukacyjnego. Następnie wszyscy uczestnicy wzięli udział w uroczystym obiedzie. W spotkaniu wzięli udział niepełnosprawni ze swoimi rodzinami, wolontariusze uczestniczący w letnich wyjazdach, fundatorzy, członkowie Zarządu Fundacji i osoby zaprzyjaźnione z Fundacją i jej podopiecznymi. Zgromadziło się ponad 100 osób z Krakowa, Zakopanego, Suchej Beskidzkiej, Makowa Podhalańskiego, Stryszawy, Porąbki, Myślenic i Janowa.

Edycja Bożonarodzeniowa akcji „Świąteczna Pomocna Dłoń”

Zarząd Fundacji AGAPE postanowił na stałe wpisać do harmonogramu swoich działań akcję „Świąteczna Pomocna Dłoń”. Jak w poprzednich edycjach tej akcji, zebrano żywność i przygotowano 16 paczek, które dostarczono do ubogich rodzin, w których zamieszkuje osoba niepełnosprawna.

Akcję „Świąteczna Pomocna Dłoń” w 2008 roku wsparli:  

·        klienci Centrum Handlowego „STARA CEGIELNIA” w Myślenicach,

·        Dziekani, Profesorowie i studenci Wydziałów: Teologicznego i Nauk Społecznych PAT w Krakowie,

·        Grupa Charytatywna Duszpasterstwa Akademickiego przy kolegiacie Św. Anny w Krakowie,

·        firma „ULDO POLSKA” w Krakowie,

·        pracownicy firmy „RO-MIR” w Krakowie,

·        pracownicy „FITNESS CLUB PLATINUM” w Krakowie

oraz osoby prywatne.

 Opłatek w Suchej Beskidzkiej

Dnia 27 grudnia 2008 roku w Suchej Beskidzkiej odbył się tradycyjny opłatek dla osób niepełnosprawnych, ich opiekunów i przyjaciół. Spotkanie zgromadziło głównie  niepełnosprawnych z okolic Suchej Beskidzkiej, uczestników letniego turnusu integracyjnego w Starym Sączu; uczestniczyły w nim też osoby niepełnosprawne z Krakowa.

Spotkanie rozpoczęło się Mszą świętą na terenie parafii pw. Nawiedzenia NMP. Następnie wszyscy uczestnicy połamali się opłatkiem i złożyli noworoczne życzenia.

Codzienna pomoc osobom niepełnosprawnym

Wolontariusze współpracujący z Fundacją przez cały rok 2008 służyli pomocą osobom niepełnosprawnym, odwiedzając ich w domach pomocy społecznej, w domach prywatnych, w szpitalach i w ośrodkach rehabilitacyjnych. W tym roku grono wolontariuszy powiększyło się o uczestników letnich turnusów integracyjnych.