Działalność Fundacji AGAPE – rok 2007

Rejestracja Fundacji

W dniu 21 września 2007 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia pod numerem 0000288969 wpisał Fundację do Krajowego Rejestru Sądowego.

Inauguracja działalności

Działalność Fundacji zainaugurowano koncertem Antoniny Krzysztoń w siedzibie Radia Kraków Małopolska w dniu 25 listopada 2007 roku. Koncert poprzedziło spotkanie niepełnosprawnych, wolontariuszy, członków Zarządu Fundacji i fundatorów.

Codzienna pomoc niepełnosprawnym

Współpracujący z Fundacją wolontariusze na co dzień służą swoją pomocą osobom niepełnosprawnym, odwiedzają je w domach pomocy społecznej, w domach prywatnych, w szpitalach i w ośrodkach rehabilitacyjnych. Pomagają w codziennej pielęgnacji, w transporcie, towarzyszą podczas wyjść na miasto, pomagają w załatwianiu różnych spraw, zakupach itp. Kontakt z osobami niepełnosprawnymi utrzymują również duszpasterze oraz fundatorzy.

Projekt „Świąteczna Pomocna Dłoń”

W dniach od 27 listopada do 21 grudnia 2007 roku z inicjatywy studentek Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, III roku Nauk o Rodzinie, przy współpracy z Fundacją AGAPE zrealizowano projekt „Świąteczna Pomocna Dłoń”.

Celem projektu było przygotowanie pomocy materialnej na święta Bożego Narodzenia dla piętnastu ubogich rodzin, w których zamieszkuje osoba niepełnosprawna. Przeprowadzono zbiórki żywności długoterminowej i kwesty pieniężne. Przygotowane paczki wraz z życzeniami świątecznymi rozwieziono do wytypowanych rodzin.

Akcję „Świąteczna Pomocna Dłoń” wsparli m.in.:

·         pracownicy i studenci PAT,

·         SS. Sercanki i mieszkanki Bursy Sióstr Sercanek w Krakowie,

·         Zarząd firmy „BARWA” w Krakowie,

·         Market „CARREFOUR”  w Galerii Krakowskiej,

·         Handlowa Spółdzielnia „JUBILAT” w Krakowie,

·         Pracownicy firmy „RO-MIR” w Krakowie,

·         Właściciel Centrum Handlowego „STARA CEGIELNIA” w Myślenicach.

W pierwszych dniach stycznia 2008 roku przygotowano i wręczono podziękowania wszystkim, którzy w znaczący sposób przyczynili się do realizacji projektu.