Zarząd Fundacji

prezes:
Maria Zielińska

skarbnik:
Paweł Kościelny

sekretarz:
Diana Bucka-Barnach

członek zarządu:
Aleksandra Baliga