O nas

W dniu 21 września 2007 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia wpisał do Krajowego Rejestru Sądowego Fundację AGAPE Pomocy Osobom Niepełnosprawnym im. Hanny Chrzanowskiej.

Celem Fundacji AGAPE jest niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym w funkcjonowaniu z ich niepełnosprawnością. Jedną z ważnych form działalności Fundacji jest organizowanie i prowadzenie turnusów integracyjno-wypoczynkowych, prowadzenie terapii rekreacyjnej, art.-terapii i innych form terapii osób niepełnosprawnych, niesienie pomocy materialnej osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom. Fundacja opiera swą działalność na pracy społecznej fundatorów, wolontariuszy i innych ludzi dobrej woli. Niektórzy z nich od lat pomagają osobom niepełnosprawnym i postanowili przyłączyć się do pracy w Fundacji AGAPE.